API - färdplaner i JSON/XML-format

Vilkenresa har ett REST-API där du kan ställa en förfrågan om en färdväg från en given GPS-koordinat, till en GPS-koordinat, med ett specifikt färdmedel, vid en given tidpunkt. Ett exempel på fråga: http://vilkenresa.se/opentripplanner-api-webapp/ws/plan?fromPlace=58.415603,15.625340&toPlace=T-Centralen,%20 Vasagatan,%20Stockholm%20postort,%20 Sthlm,%20Stockholm,%20 Stockholms%20l%C3%A4n,%20Svealand,%2011359,%20 Sverige,%20European%20Union::59.332222,18.057456& mode=TRANSIT,WALK&min=QUICK&maxWalkDistance=1000&time=15:15& date=2013-09-25&arriveBy=false&itinID=1&wheelchair=false&preferredRoutes=&unpreferredRoutes= Denna fråga resulterar i en XML-feed som beskriver en färdväg. I detta fall specificeras gång och kollektivtrafik.

Samma data kan fås i JSON-format om en Accept: application/json-header skickas med vid anropet, enligt beskrivning i specifikationen.

Du hittar specifikationen för API:et på http://www.opentripplanner.org/apidoc/.